Voor direct contact: whatsapp: 06 51 37 02 69

Workshop Persoonlijke Symboliek

Persoonlijke Symboliek

 

Aan het begin van een workshop of opleiding gebruiken we kaarten als introductie van de cursisten.

Met de kaarten wordt uiteindelijk een kaartlegging gemaakt om zo een patroon en een thema te laten zien. Het toepassen van kaarten is voor IM-Pact gebruikelijk om ruimte te geven aan creativiteit en een andere wijze van introduceren. Het geeft ruimte tot nadenken en reflectie.

De interpretatie van de kaarten en het gebruik er van hebben we in een workshop samengebracht zodat elke deelnemer voor zichzelf kan leren hoe je kan omgaan met kaarten en wat je ermee kan doen. De achtergrond van de persoonlijke kaartleggingen is sterk verbonden met symboliek en metaforen zoals Sigmund Freud gebruikte. Zijn benadering was dat alles wat je in je leven ontmoet een reflectie is van het onderbewuste. Samen met Jung en Adler is de moderne psychologie ontstaan. In de psychologie zal je weinig kaartleggingen (meer) tegenkomen. Symboliek is een verdwijnend fenomeen in Nederland. Deze dag staat volledig in het teken van symboliek en we gebruiken daar meerdere kaartsystemen voor. 

We benadrukken dat de kaartleggingen uitsluitend persoonlijk zijn en vertellen een symbolische waarheid, niet DE waarheid.

Vindt je het interessant, leuk of heb je dit altijd willen weten? Dan is dit de mogelijkheid waar je op hebt gewacht!

 

Cursusdatum: 11 Juni 2020


 



Belangrijke informatie



  • Locatie:Verwerijstraat 51A in Middelburg
  • Trainingstijden: 10:00u tot 17:00u.
  • Opleiders: Mark de Bokx en Ingrid Sanders
  • Investering: € 85 euro (Vrijgesteld van BTW)
  • Duur van de opleiding: 1 dag

IM-Pact Opleidingen Adressen

Opleidingen Locatie
Verwerijstraat 51a
4331 TB Middelburg 

IM-Pact Opleidingen VOF
Postbus 127
4330 AC Middelburg

Coaching
Uitsluitend on-line

 

Administratie en Postadres
Normandielaan 95
5627 HR Eindhoven

 

IMpact Opleidingen Mark Ingrid

IM-Pact Opleidingen Algemene Informatie

IM-Pact Opleidingen © 2009- heden

IM-Pact Opleidingen Whatsapp, telefoon en email

Telefoon:  06-51370269

Stuur een E-mail

Website's

Coockies: onze websites maken gebruik van cookies met als doel de kwaliteit te verbeteren en aan te sluiten op de wensen van de lezer. Lees eventueel meer in onze disclaimer